Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ανασκαφική Ομάδα

Φοιτητές:

2005: Μάνος Σκούφογλου (ΕΜΠ)
2007: Δαφνέ Κεσίσογλου (ΕΜΠ)
2008: Erna Müller & Sophia Nomicos (Münster University)
2009: Erna Müller & Sophia Nomicos (Münster University), A. Finkbeiner & K. Müller (Munich University), C. Graml (Heidelberg University)
2010: Κωνσταντίνα Παπαβασιλείου (Χαροκόπειο παν/μιο), Katrin Müller, Uta Paula Wenzel (Munich University), Sophia Nomicos, Anne Heselhaus (Münster University), Marc Tietz ( Mainz University), John Tully (Princeton University)
2011: David Biederman (Münster University), Χρυσοβαλάντης Καναρίδης (Munich University), Νίκη Σιμιτζή (παν/μιο Ιωαννίνων)
2012: David Biederman (Münster University), Ζωρζέτα Θεοφίλου (παν/μιο Αθηνών), Δέσποινα Νίκα και Νίκη Σιμιτζή (παν/μιο Ιωαννίνων)
2013: David Biederman (Münster University), Nicola Nappert (Münster University), Ζωρζέτα Θεοφίλου (παν/μιο Αθηνών), Δέσποινα Νίκα, Νίκη Μωραϊτη και Νίκη Σιμιτζή (παν/μιο Ιωαννίνων), Νεφέλη Ελένη Piree Ηλιού (University St Andrews) 
2014: Τζωρτζίνα Δασσουρά (Αριστοτέλειο παν/μιο Θεσσαλονίκης), Στέλιος Μανουσόπουλος (παν/μιο Αθηνών), Δέσποινα Νίκα, Νίκη Σιμιτζή (παν/μιο Ιωαννίνων)
2015: Adrien Delahaye (University Caen), Στέλιος Μανουσόπουλος (παν/μιο Αθηνών), Δέσποινα Νίκα (παν/μιο Ιωαννίνων), Νίκη Σιμιτζή (παν/μιο Ιωαννίνων), Αγγελική Κοσμά, Ιβάν Σουσανίδης (Ιόνιο παν/μιο)
2016: Adrien Delahaye (University Caen), Γεωργία Δελή, Στέλιος Μανουσόπουλος (παν/μιο Αθηνών), Δέσποινα Νίκα (παν/μιο Κρήτης), Julia Kretschmer (Heidelberg University), Τάνια Χιωτάκη, Αγγελική Κοσμά, Τζούλια-Άννα Σαραμίγιεβα, Ιβάν Σουσανίδης (Ιόνιο παν/μιο)
2017: Phd cand. Adrien Delahaye (University Paris 1 – Panthéon Sorbonne), Phd. cand. Christian Mazet (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne), Δέσποινα Νίκα (παν/μιο Κρήτης), Anna Popitti (University Perugia), Τζούλια-Άννα Σαραμίγιεβα, Αγγελική Κοσμά, Αγγελική Λασιθηωτάκη, Δέσποινα Παυλοπούλου (Ιόνιο παν/μιο), Κατερίνα Νάνου
2018: Phd cand. Adrien Delahaye (University Paris 1 – Panthéon Sorbonne), Phd. cand. Christian Mazet (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne), Δέσποινα Νίκα (παν/μιο Κρήτης), Anna Popitti (Perugia University), Τζούλια-Άννα Σαραμίγιεβα, Αγγελική Λασιθηωτάκη, Δέσποινα Παυλοπούλου (Ιόνιο παν/μιο)
2019: Dr. Nicola Nenci (Perugia University), Phd cand. Adrien Delahaye (University Paris 1 – Panthéon Sorbonne),  Δέσποινα Νίκα (παν/μιο Κρήτης), Τζούλια-Άννα Σαραμίγιεβα (ΕΚΠΑ), Μιχάλης Τριβιζας, Αγγελική Λασιθηωτάκη, Δέσποινα Παυλοπούλου, Βίκυ Ιακωβάκη (Ιόνιο παν/μιο)

2020: Dr. Nicola Nenci (Perugia University), Dr. Adrien Delahaye (Rouen University), Dr. Christian Mazet (Ecole française de Rome), Δάφνη Martin-Ζαφειράκου (Cambridge University), Δέσποινα Νίκα (παν/μιο Κρήτης), Τζούλια-Άννα Σαραμίγιεβα (ΕΚΠΑ), Σοφία Ανδριώτη (παν/μιο Αιγαίου), Αλεξάνδρα Χρυσαδάκου (ΕΚΠΑ), Κωνσταντίνα Μαρκόγλου (ΕΚΠΑ), Κωνσταντίνα Γιάνναρη (παν/μιο Πελοποννήσου), Βίκυ Ιακωβάκη (Ιόνιο παν/μιο), Ζωρζέτα Θεοφίλου (Μορφωτικό και Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού)

2021: Dr. Nicola Nenci (Perugia University), Dr. Adrien Delahaye (École française de Athenes), Dr. Christian Mazet (Ecole française de Rome), Κωνσταντίνα Γιάνναρη (παν/μιο Πελοποννήσου), Βίκυ Ιακωβάκη (Ιόνιο παν/μιο), Δήμητρα Νικόλαρου (παν/μιο Πελοποννήσου), Παναγιώτης Σίδερης (παν/μιο Πελοποννήσου), Δάφνη Martin-Ζαφειράκου (Cambridge University), Ζωρζέτα Θεοφίλου (Μορφωτικό και Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού)

2022: Dr. Nicola Nenci (Perugia University), Dr. Adrien Delahaye (École française de Athenes), Dr. Christian Mazet (Ecole française de Rome), Ραφαηλία Χριστίνα Φωτιάδου (Ιόνιο παν/μιο), Ευγεάννα Βραζάνη (παν/μιο Πελοποννήσου), Δάφνη Martin-Ζαφειράκου (Cambridge University), Ευτυχία Κυριακάκη (Ιόνιο παν/μιο), Dr. Sophia Nomicos, Dr. Volkmar Schmidt, Ann-Kathrin Hönerloh (University of Münster) και ομάδα φοιτητών από το Μορφωτικό και Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού υπό την εποπτεία του κ. Γιάννη Παπαδημητρίου.

2023: Dr. Nicola Nenci (Perugia University), Dr. Adrien Delahaye (École française de Athenes), Dr. Christian Mazet (Ecole française de Rome), Κωνσταντίνα Στεργιούλα (παν/μιο Ιωαννίνων), Βασίλης Λαμπρινός, Αγγελική Κολλιάκου (ΕΚΠΑ), Καλλιόπη Κανελλοπούλου (ΠΑΔΑ), Κωνσταντίνα Κοσμαδάκη (Ιόνιο Παν/μιο), Dr. Sophia Nomicos, Ann-Kathrin Hönerloh, Emilia Bachmann, Lukas Duisen, Daniel Hagen (University of Münster), Eloïse Lauthier, Julien Ténière, Pierre Gourmel (University Rouen and Paris 1 – Panthéon Sorbonne) και ομάδα φοιτητών από διάφορα παν/μια των ΗΠΑ υπό την εποπτεία των αρχαιολόγων του Μορφωτικού και Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού, κκ. Δέσποινας Νίκα, Ζωρζέτας Θεοφίλου και Ναταλίας Τσαμπάζογλου. 

Συντήρηση: Πολυτίμη Διαμαντοπούλου, Εργαστήριο συντήρησης Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION