Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Δημόσια Αρχαιολογία

Μια από τις προτεραιότητες του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών είναι η ολιστική, πολιτισμική ερμηνεία του αρχαιολογικού χώρου και η εμβάθυνση σε θέματα όπως αξίες, πεποιθήσεις, πολιτιστικές πρακτικές, χρήση της γης, κ.λπ., που χαρακτηρίζουν το αρχαιολογικό περιβάλλον σήμερα και την κοινωνία που το πλαισιώνει. Από το 2011 έχει συνεισφέρει με ποικίλες δράσεις στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνος και στην ένταξή του στο βίο του ειδικού και μη κοινού και κυρίως στην καθημερινότητα των Αμυκλών και της Σπάρτης:

  • Οργάνωσε επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών: Οι εργασίες 2005-2010» το 2011.
  • Δημιούργησε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο φως του Αμυκλαίου» για τις έως τότε έρευνες στο ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα, το καλοκαίρι του 2013.
  • Δημιούργησε ένα ακόμα βίντεο με στόχο την ανάδειξη του ιερού και των ανασκαφικών εργασιών, όπου αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου κατά την περίοδο Ιούλιο – Αύγουστο 2015.
  • Οργάνωσε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Αμυκλών παρουσιάσεις/συζητήσεις για την ιστορίας του χώρου και την εξέλιξη των ανασκαφικών εργασιών για τους κατοίκους της περιοχής, τόσο στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας Αμυκλών όσο και στον αρχαιολογικό χώρο.
  • Οργάνωσε σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς της Σπάρτης ξεναγήσεις για την τοπική κοινωνία κατά την ανασκαφική περίοδο.
  • Οργάνωσε τον Ιούλιο 2017 και 2018 στην Πνευματική Εστία Σπάρτης και τον αρχαιολογικό χώρο μια επιστημονική ημερίδα/ workshop για το σκοπό της ειδικότερης επιστημονικής ερμηνείας των δεδομένων που προκύπτουν μετά από κάθε ανασκαφική περίοδο, καθώς και της ανάλυσης ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με το ιερό με τη συμμετοχή ερευνητών, αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων από τα Πανεπιστήμιο Περούτζια, NYU και Πανεπιστήμια Paris 1 – Panthéon Sorbonne και Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne.

Επιπλέον, για να παρέμβει θετικά στη σχέση της τοπικής κοινωνίας με την κληρονομιά της, το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών συνεργάζεται σε μόνιμη βάση πια με το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου για την δραστηριοποίηση του στον τομέα της δημόσιας αρχαιολογίας με έρευνες κοινού και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ειδικότερα, από το 2015 και εξής, πραγματοποιούνται επιτόπιες έρευνες κοινού στους γειτονικούς οικισμούς από τις οποίες συγκεντρώθηκαν έως σήμερα περισσότερα από 270 ερωτηματολόγια που αφορούσαν ιστορίες και αφηγήσεις για το λόφο της Αγ. Κυριακής. Απώτερος σκοπός αυτής της έρευνας είναι τόσο οι κάτοικοι των γειτονικών οικισμών όσο και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν να ενταχθούν στο σχεδιασμό δράσεων διαχείρισης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου. Κατά την ανασκαφική περίοδο του έτους 2019 για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα κοινού στην πόλη της Σπάρτης ώστε να συλλεγούν πληροφορίες για την σχέση της τοπικής κοινωνίας με τα αρχαία μνημεία. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την προσέγγιση του συγκεκριμένου κοινού μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες συνεργασίας με τους υπόλοιπους πολιτιστικούς φορείς της πόλης, την αρχαιολογική υπηρεσία και την τοπική αυτοδιοίκηση για την ώθηση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού.

Ακόμη, από το 2016 και εξής, πραγματοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές δράσες και οργανωμένες θεματικές ξεναγήσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παρακάτω, παρουσιάζονται οι δράσεις ανά έτος.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων
2016

«Γνωριμία με το Αμυκλαίο»
Θέμα: Διήμερο πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο Αμυκλών για γνωριμία με τους αρχαιολόγους και τις αρχαιολογικές διαδικασίες, τον χώρο του Αμυκλαίου, τον μύθο του Υάκινθου και παιχνίδι.
Στόχος: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ως στόχο τα παιδιά, από την σχολική τους ηλικία, να γνωρίσουν τις Αμύκλες του παρελθόντος, να μάθουν για τη μοναδικότητα του Θρόνου του Απόλλωνα και τη συνεχή ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο, από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια. Έτσι θα μπορέσουν να κατανοήσουν τη σύγχρονη κατάσταση του μνημείου, τις ενέργειες του ερευνητικού προγράμματος και να συμμετάσχουν σε αυτό.
Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα έλαβε χώρα το Μάρτιο, μέσα στην σχολική αίθουσα, οικείο για τα παιδιά περιβάλλον. Μέσα από εικονογραφημένες ιστορίες, παιχνίδια και κατασκευές, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την ιστορία και τους μύθους του λόφου της Αγίας Κυριακής, τον Θρόνο του Απόλλωνα, τον μύθο του Υακίνθου, αλλά και την επιστήμη της αρχαιολογίας, την εργασία του αρχαιολόγου και του μουσειολόγου.

«Καλοκαίρι στο λόφο»
Στόχος: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας μιας εβδομάδας κατά την ανασκαφική περίοδο (Αύγουστος) με διαφορετική δράση κάθε μέρα, στόχευε στη γνωριμία των παιδιών και των μεγαλύτερων κατοίκων της περιοχής με την ιστορία των Αμυκλών και του Ιερού του Απόλλωνα Αμυκλαίου στο λόφο της Αγ. Κυριακής, αλλά και με τις αρχαιολογικές διαδικασίες. Επιπλέον, τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που απέκτησαν το Μάρτιο στο σχολείο τους με τις νέες δράσεις.

1) «Μικρή Ανασκαφή» για παιδιά
Θέμα: Η δράση καλεί τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τη διαδικασία της ανασκαφής από την έρευνα μέχρι την πράξη και να γίνουν μικροί αρχαιολόγοι.
Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα διήρκεσε δύο συνεχόμενες ημέρες ξεκινώντας με την ίδια διαδικασία γνωριμίας και ξενάγησης και καταλήγονταςσε διαφορετική εκπαιδευτική δράση κάθε φορά. Παρακάτω ακολουθεί επιγραμματικά το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Πρώτη μέρα
Καλωσόρισμα - Συγκέντρωση συμμετεχόντων, γνωριμία (15’)
Γενικότερη εισαγωγή για τους νέους και υπενθύμιση για τους παλαιότερους συμμετέχοντες σχετικά με τον επιστημονικό κλάδο, το επάγγελμα και την ανασκαφική δραστηριότητα μέσω μικρών εύκολων ερωτήσεων (15’)
Ανασκαφή Α - Χωρισμός σε ομάδες, όλα τα παιδιά συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες σε εναλλαγή (20’)
Ανασκαφή Β (20’)
Συμπεράσματα - εντυπώσεις ημέρας (20’)

Δεύτερη μέρα
Καλωσόρισμα (10’)
Παιχνίδι για γνωριμία και συνεργασία (20’)
Παρατηρούμε τα ευρήματα της πρώτης μέρας και εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά τους (20’)
Ζωγραφική των ευρημάτων (10’)
Κύκλος συζήτησης 20’)
Δημιουργική δραστηριότητα με κεραμικά (20’)
Μοίρασμα σχεδίων κεραμικών για ζωγραφική στο σπίτι (20’)

2) Θεατρικό παιχνίδι για παιδιά
Θέμα: Με εισαγωγικές αναφορές στο αρχαίο θέατρο, οι συμμετέχοντες ενδυναμώνουν τις γνώσεις τους με τρόπο παραστατικό και στοιχεία αυτοσχεδιασμού.
Πρόγραμμα: Τα παιδιά άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη συνδυάζοντας τη με όσα έμαθαν για το Αμυκλαίο και έπαιξαν δύο θεατρικά παιχνίδια με κεντρικό θέμα τον περιηγητή Παυσανία και τα Υακίνθια.

3) Ξενάγηση από τα παιδιά για όλους 
Θέμα: Οι συμμετέχοντες των παραπάνω δράσεων ανέλαβαν να ξεναγήσουν τους «μεγάλους» στην ανασκαφή, τη «Μικρή Ανασκαφή» και στην έκθεση με τα κεραμικά που δημιούργησαν.
Πρόγραμμα: Για το κάθε μέρος της ξενάγησης οι «μικροί ξεναγοί» είχαν οδηγό ερωτήσεις, απαντώντας στις οποίες μετέδιδαν την πληροφορία και κατεύθυναν την ξενάγηση.

4) «Πέφτει η νύχτα στο Αμυκλαίον»
Θέμα & Πρόγραμμα: Επίσκεψη στον λόφο της Αγ. Κυριακής την ώρα της δύσης για ιστορίες σχετικά με το Αμυκλαίο με τη συνοδεία μουσικής.

2017

«Η γιορτή των Υακινθίων στο σχολείο μου»
Θέμα: Γνωριμία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών με τη γιορτή των Υακινθίων, ανάδειξη της συμβολής των αρχαίων κειμένων στην αρχαιολογική έρευνα σε συνδυασμό με άφθονο παιχνίδι και δράση!
Στόχος: Σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση βασικών γνώσεων σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν το Αμυκλαίο, η δημιουργία συνδετικών δεσμών μεταξύ των παιδιών, της καθημερινότητάς τους και του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να τον θεωρήσουν ως ένα οικείο μέρος για αυτά. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δράση στόχευε στην ενίσχυση και προώθηση των εννοιών της συνεργασίας, ισοτιμίας - ισότητας και του ομαδικού πνεύματος.
Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα έλαβε χώρα το Μάρτιο στη σχολική αίθουσα και το προαύλιο. Αφού τα παιδιά ανακάλεσαν το μύθο του Υακίνθου, που είχαν μάθει την προηγούμενη χρονιά, γνώρισαν τη γιορτή των Υακινθίων. Οι μαθητές ανακάλυψαν τον τρόπο διεξαγωγής της γιορτής στο αρχαίο κείμενο Δειπνοσοφισταί του Αθήναιου μέσα από λέξεις-κλειδιά, αποφεύγοντας μια στείρα εξιστόρηση. Στη συνέχεια, έγινε εισαγωγή της έννοιας των αναθημάτων μέσα από παιχνίδι και οι μαθητές ετοίμασαν τις δικές τους «προσφορές στους θεούς». Τέλος, με όλα τα συστατικά έτοιμα για την «αναπαράσταση» των Υακινθίων, πραγματοποιήθηκαν αγώνες σκυταλοδρομίας, άθλημα που προάγει και απαιτεί τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των αθλητών για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

«Ρώτα τον αρχαιολόγο»
Θέμα: Γνωριμία με την καθημερινότητα του αρχαιολόγου, τις αρχαιολογικές εργασίες και τις μεθόδους και πρακτικές στο ανασκαφικό πεδίο. Δυνατότητα καθημερινής επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο, ατομικής περιήγησης, μικρής ξενάγησης, γνωριμίας και συζήτησης με τους αρχαιολόγους. Το περιεχόμενο της δράσης αντλείται από τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, και τη διαχρονική σημασία του καθώς και το περιβάλλον εξέλιξης του. Κυρίως, όμως, το περιεχόμενο βασίζεται στην πρωτοβουλία και παρατηρητικότητα του επισκέπτη και στην επιτόπια κατάθεση των ερωτήσεων και των προσωπικών εμπειριών.
Στόχος: Ως αποτέλεσμα του προγράμματος προκύπτει η συναισθηματική σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον αρχαιολογικό χώρο. Μέσω των προγραμματισμένων δράσεων, οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις αρχαιολογικές εργασίες, το περιβάλλον και την ιστορική εξέλιξη του χώρου. Βασικός στόχος είναι και η γνωριμία με το επάγγελμα του αρχαιολόγου. Επιπλέον, ζητούμενα αποτελούν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών ως προς τα πολιτιστικά ζητήματα (διατήρηση, προβολή, κ.α.).
Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα υλοποιείται καθημερινά κατά την ανασκαφική περίοδο. Σημείο εκκίνησης ορίζεται η είσοδος στο λόφο και η περιήγηση στο χώρο και τα μνημεία του. Καθώς οι συμμετέχοντες περιηγούνται στον λόφο, τους παρέχονται, από τον αρμόδιο συνεργάτη προκαθορισμένες πληροφορίες για τα μνημεία και την ιστορική διαδρομή τους. Το περιεχόμενο του προγράμματος επικεντρώνεται τόσο στην καθημερινότητα του αρχαιολόγου που σχετίζεται με την ανασκαφική δραστηριότητα, όσο και στη σημασία του ευρύτερου χώρου. Ενημερώνονται και παρακολουθούν τις αρχαιολογικές εργασίες όπως η ανασκαφή, η καταγραφή, η προετοιμασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και η φωτογράφιση τους. Παράλληλα, δίνονται εναύσματα για να καταθέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις ερωτήσεις. Για την αξιολόγηση, η οποία γίνεται επιτόπου, ζητείται από κάθε επισκέπτη να συμπληρώσει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση προωθεί την έρευνα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Τέλος, μέσω της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνεται η δυνατότητα οι συμμετέχοντες να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίζουν με τους με τους διαδικτυακούς φίλους τους και το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών.

«Μικροί αρχαιλόγοι εν δράσει»
Θέμα: Η δράση καλεί τα παιδιά να μάθουν για τη χρονολόγηση ευρημάτων, τις εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης σε έναν αρχαιολογικό χώρο και τα «χαμένα» μέρη των μνημείων. Δόθηκε επίσης βάση στην συνεργασία του αρχιτέκτονα και του αρχαιολόγου στην ανασκαφική διαδικασία.
Στόχος: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ως στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν τη φύση της εργασίας του αρχαιολόγου, το πλαίσιο της ανασκαφής και να εξασκηθούν στην αναγνώριση χρονολογικών φάσεων του Αμυκλαίου. Τα μικρά παιδιά αφού θα έχουν γνωρίσει καλά και πολύπλευρα το Αμυκλαίο και θα έχουν βάλει και αυτά το πετραδάκι τους στο ερευνητικό πρόγραμμα, σκοπός είναι, να νιώθουν οικεία με τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής τους και να εξελιχθούν σε ευαισθητοποιημένους πολίτες, που θα φροντίσουν και θα προστατεύσουν το Αμυκλαίο, αλλά και θα το αναδείξουν.
Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου (Ιούλιος) μια φορά την εβδομάδα ξεκινώντας με την ίδια διαδικασία γνωριμίας και ξενάγησης και καταλήγοντας σε διαφορετική εκπαιδευτική δράση κάθε φορά, όπως αφήγηση, παιχνίδι, κατασκευή και ανασκαφή για την επίτευξη αυτοτέλειας των δράσεων. Καθώς οι δραστηριότητες οργανώθηκαν γύρω από πραγματικά αντικείμενα, προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και ερέθισαν τη φυσική περιέργεια και την εξερευνητική τους διάθεση.

«Ιστορίες για την Τροφή: Η γιορτή τότε, το πανηγύρι σήμερα»
Θέμα: Γνωριμία με τις διατροφικές συνήθειες και την γεωργική παραγωγή της αρχαιότητας και τη σύγκρισή τους με τη σύγχρονη εποχή.
Στόχος: Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων, να συνδέσουν τις συνήθειες αυτές με ευρήματα της ανασκαφής και να προβούν σε συγκριτικές αξιολογήσεις της καθημερινότητας, των συνηθειών και των εργαλείων των ανθρώπων της εκάστοτε εποχής. Επιπλέον, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι διατροφικές συνήθειες συνδέονται με τον υλικό πολιτισμό και τις συνθήκες διαβίωσης.
Πρόγραμμα: Με βάση τα ευρήματα και με σημείο αναφοράς το βωμό, συνδέθηκαν οι διατροφικές συνήθειες στο πέρασμα του χρόνου, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των θρησκευτικών πανηγυριών. Αναλύθηκαν οι διατροφικές συνήθειες στην περιοχή του Αμυκλαίου κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών και ανακαλύφθηκε μέσω συζήτησης η σύνδεση των συνηθειών τότε και τώρα.

«Αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες και αναζητήσεις του Αμυκλαίου»
Θέμα: Μια λεπτομερής ματιά στα μοναδικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του Αμυκλαίου και ζητήματα ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στόχος: Η θεματική ξενάγηση έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να περιηγηθούν στο χώρο και να δώσουν έμφαση στην αρχιτεκτονική διάστασή του, να πληροφορηθούν για τις μορφές ανάδειξης αρχαιολογικών χώρο στο εξωτερικό, να προβληματιστούν και να αναρωτηθούν για τις ανάγκες ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και κυρίως του Αμυκλαίου.
Πρόγραμμα: Αρχιτέκτονας, συνεργάτης του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών, ξενάγησε το κοινό σε όλα τα σημεία του λόφου, έδωσε πληροφορίες για την δομή των οικοδομημάτων και την χρήση τους και αναφέρθηκε στον χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα κάθε φάσης του χώρου. Ακολούθησε η παρουσίαση ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, με φωτογραφίες και σκίτσα από σχέδια αξιοποίησης αρχαιολογικών πάρκων στο εξωτερικό, και των ιδεών για την ανάδειξή του Αμυκλαίου. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν σχεδιαστικά το αγαπημένο τους σημείο στο λόφο και να μοιραστούν τις δικές τους προτάσεις διαμόρφωσης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

«Αρχαιολογία και φυσικό περιβάλλον. Μια θεματική περιήγηση»
Θέμα: Η δράση εστίασε στους φυσικούς παράγοντες που συνέβαλλαν στην δημιουργία του Αμυκλαίου, όπως το έδαφος, το υπέδαφος και τα γεωμορφολογικά στοιχεία της περιοχής.
Στόχος: Βασικός σκοπός ήταν οι συμμετέχοντες να παρατηρήσουν και να συγκεντρώσουν νοητά τα φυσικά στοιχεία του αρχαιολογικού χώρου του Αμυκλαίου, καθώς και να ενημερωθούν για τα μοναδικά υλικά που διαμόρφωσαν τον Θρόνο του Απόλλωνα Αμυκλαίου, το βωμό και τα άλλα οικοδομήματα στη πάροδο του χρόνου.
Πρόγραμμα: Μέσα από την περιγραφή του γεωλογικού τοπίου της ευρύτερης περιοχής της Σπάρτης από την προϊστορία μέχρι σήμερα, οι συμμετέχοντες απέκτησαν μία πρώτη εικόνα για την γεωλογική διαδρομή και εξέλιξη του τοπίου του Αμυκλαίου. Στη συνέχεια αναζήτησαν το ιδιαίτερο γεωλογικό υλικό του χώρου με τη διάκριση των διαφορετικών υλικών κατασκευής των μνημείων, την επισήμανση των ιδιομορφιών τους και την παρουσίαση των γεωλογικών στρωμάτων. Έτσι, οι συμμετέχοντες κατανόησαν τη σημασία των εξωτερικών φυσικών στοιχείων που συντέλεσαν στη κατασκευή του Ιερού του Απόλλωνα Αμυκλαίου στο λόφο της Αγ. Κυριακής.

Έκθεση
Θέμα: Αυτή τη χρονιά, η καθιερωμένη ξενάγηση-παρουσίαση των πιο πρόσφατων ευρημάτων που προκύπτουν από τις ανασκαφικές εργασίες, συνοδεύονταν από μια έκθεση των κατασκευών, φωτογραφιών και άλλου υλικού που δημιουργήθηκε από την υλοποίηση των δράσεων του έτους. Οι δημιουργίες-εκθέματα παρουσιάστηκαν με βάση τις εξής θεματικές ενότητες: Ευρήματα, Δράσεις, Μελλοντική διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου.
Στόχος: Βασικός στόχος της έκθεσης ήταν η ανάδειξη των ιδεών, της δημιουργικότητας και της φιλοτεχνίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η εξοικείωσή τους με τον περιβάλλοντα χώρο και η επαφή τους με την πολιτιστική τους κληρονομιά.

2018

«Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον στο Αμυκλαίο»
Θέμα: Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών, όπου πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα το Μάρτιο, μελέτησαν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Αμυκλαίου και στη συνέχεια να λειτούργησαν αλληλοδιδακτικά με τους συμμαθητές τους μέσα από δημιουργικές μεθόδους παρουσίασης.
Στόχος: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ως στόχο οι μαθητές να μελετήσουν πληροφορίες και να ερευνήσουν πηγές για το Αμυκλαίο, με σκοπό κατανοήσουν την ιστορική διαδρομή και την διαχρονικότητα του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, να φανταστούν το μέλλον του και την σημασία της εξέλιξης του.
Πρόγραμμα: Αφού χωρίστηκαν σε τρεις θεματικές ομάδες μελέτης, οι μαθητές άντλησαν πληροφορίες από τις πηγές που τους προσφέρθηκαν και προετοίμασαν την παρουσίασή τους στην τάξη. Η ομάδα «Παρελθόν» παρουσίασε την κύρια μνημειακή περίοδο ακμής του ιερού του Απόλλωνα Αμυκλαίου μέσα από μια θεατρική αναπαράσταση. Παράλληλα, η ομάδα «Παρόν» ετοίμασε παρουσίαση με θέμα την ανασκαφή, τη δουλειά του αρχαιολόγου και τη δημόσια αρχαιολογία με φωτογραφίες και βίντεο. Τέλος, η ομάδα «Μέλλον» δημιούργησε με την τεχνική collage ένα πίνακα ιδεών για το μελλοντικό αρχαιολογικό πάρκο στο λόφο της Αγ. Κυριακής. Οι ομάδες μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους τα αποτελέσματά τους μέσα από περαιτέρω διάλογο και ερωτήσεις.

«Ρώτα τον αρχαιολόγο»
Θέμα: Γνωριμία με την καθημερινότητα του αρχαιολόγου, τις αρχαιολογικές εργασίες και τις μεθόδους και πρακτικές στο ανασκαφικό πεδίο. Δυνατότητα καθημερινής επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο, ατομικής περιήγησης, μικρής ξενάγησης, γνωριμίας και συζήτησης με τους αρχαιολόγους. Το περιεχόμενο της δράσης αντλείται από τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, και τη διαχρονική σημασία του καθώς και το περιβάλλον εξέλιξης του. Κυρίως, όμως, το περιεχόμενο βασίζεται στην πρωτοβουλία και παρατηρητικότητα του επισκέπτη και στην επιτόπια κατάθεση των ερωτήσεων και των προσωπικών εμπειριών.
Στόχος: Ως αποτέλεσμα του προγράμματος προκύπτει η συναισθηματική σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον αρχαιολογικό χώρο. Μέσω των προγραμματισμένων δράσεων, οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις αρχαιολογικές εργασίες, το περιβάλλον και την ιστορική εξέλιξη του χώρου. Βασικός στόχος είναι και η γνωριμία με το επάγγελμα του αρχαιολόγου. Επιπλέον, ζητούμενα αποτελούν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών ως προς τα πολιτιστικά ζητήματα (διατήρηση, προβολή, κ.α.).
Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα υλοποιείται καθημερινά κατά την ανασκαφική περίοδο. Σημείο εκκίνησης ορίζεται η είσοδος στο λόφο και η περιήγηση στο χώρο και τα μνημεία του. Καθώς οι συμμετέχοντες περιηγούνται στον λόφο, τους παρέχονται, από τον αρμόδιο συνεργάτη προκαθορισμένες πληροφορίες για τα μνημεία και την ιστορική διαδρομή τους. Το περιεχόμενο του προγράμματος επικεντρώνεται τόσο στην καθημερινότητα του αρχαιολόγου που σχετίζεται με την ανασκαφική δραστηριότητα, όσο και στη σημασία του ευρύτερου χώρου. Ενημερώνονται και παρακολουθούν τις αρχαιολογικές εργασίες όπως η ανασκαφή, η καταγραφή, η προετοιμασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και η φωτογράφιση τους. Παράλληλα, δίνονται εναύσματα για να καταθέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις ερωτήσεις. Για την αξιολόγηση, η οποία γίνεται επιτόπου, ζητείται από κάθε επισκέπτη να συμπληρώσει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση προωθεί την έρευνα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Τέλος, μέσω της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνεται η δυνατότητα οι συμμετέχοντες να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίζουν με τους με τους διαδικτυακούς φίλους τους και το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών.

2019

«Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο με το σχολείο μου»
Θέμα: Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αμυκλών επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο το Μάρτιο για να ανακαλύψουν μια διαφορετική, ανοιξιάτικη, όψη του Αμυκλαίου.
Στόχος: Η δράση στόχευε στο να επισκεφτούν οι μαθητές τον αρχαιολογικό χώρο για πρώτη φορά με το σχολείο και να δουν την μορφή του κατά την περίοδο όταν δεν γίνονται ανασκαφικές εργασίες, να παρατηρήσουν τις διαφορές και να συνδεθούν βιωματικά με αυτόν μέσω μιας ξενάγησης που βασίζεται στη μνήμη τους. Βασική απόρροια του προγράμματος είναι η συνειδητοποίηση των παιδιών ότι το αρχαιολογικό πάρκο «μεγαλώνει» μαζί τους.
Πρόγραμμα: Κατά τη διάρκεια της βιωματικής ξενάγησης οι μαθητές είδαν φωτογραφίες του Αμυκλαίου που δείχνουν την εξέλιξή του με τα έτη και βοήθησαν να διαφανούν οι διαφορές μεταξύ των μορφών που παίρνει ο χώρος καθώς οι εποχές του χρόνου εναλλάσσονται. Επιπλέον, ανακάλυψαν τα «σχήματα» ενός αρχαιολογικού χώρου μέσα από δραστηριότητες φωτογραφίας και ανέδειξαν τα συναισθήματα που έχουν σχετικά με το χώρο με ζωγραφική, αγγειοπλαστική και collage.

«Ρώτα τον αρχαιολόγο»
Θέμα: Γνωριμία με την καθημερινότητα του αρχαιολόγου, τις αρχαιολογικές εργασίες και τις μεθόδους και πρακτικές στο ανασκαφικό πεδίο. Δυνατότητα καθημερινής επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο, ατομικής περιήγησης, μικρής ξενάγησης, γνωριμίας και συζήτησης με τους αρχαιολόγους. Το περιεχόμενο της δράσης αντλείται από τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, και τη διαχρονική σημασία του καθώς και το περιβάλλον εξέλιξης του. Κυρίως, όμως, το περιεχόμενο βασίζεται στην πρωτοβουλία και παρατηρητικότητα του επισκέπτη και στην επιτόπια κατάθεση των ερωτήσεων και των προσωπικών εμπειριών.
Στόχος: Ως αποτέλεσμα του προγράμματος προκύπτει η συναισθηματική σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τον αρχαιολογικό χώρο. Μέσω των προγραμματισμένων δράσεων, οι επισκέπτες ενημερώνονται για τις αρχαιολογικές εργασίες, το περιβάλλον και την ιστορική εξέλιξη του χώρου. Βασικός στόχος είναι και η γνωριμία με το επάγγελμα του αρχαιολόγου. Επιπλέον, ζητούμενα αποτελούν η εξοικείωση και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών ως προς τα πολιτιστικά ζητήματα (διατήρηση, προβολή, κ.α.).
Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα υλοποιείται καθημερινά κατά την ανασκαφική περίοδο. Σημείο εκκίνησης ορίζεται η είσοδος στο λόφο και η περιήγηση στο χώρο και τα μνημεία του. Καθώς οι συμμετέχοντες περιηγούνται στον λόφο, τους παρέχονται, από τον αρμόδιο συνεργάτη προκαθορισμένες πληροφορίες για τα μνημεία και την ιστορική διαδρομή τους. Το περιεχόμενο του προγράμματος επικεντρώνεται τόσο στην καθημερινότητα του αρχαιολόγου που σχετίζεται με την ανασκαφική δραστηριότητα, όσο και στη σημασία του ευρύτερου χώρου. Ενημερώνονται και παρακολουθούν τις αρχαιολογικές εργασίες όπως η ανασκαφή, η καταγραφή, η προετοιμασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και η φωτογράφιση τους. Παράλληλα, δίνονται εναύσματα για να καταθέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις ερωτήσεις. Για την αξιολόγηση, η οποία γίνεται επιτόπου, ζητείται από κάθε επισκέπτη να συμπληρώσει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Η αξιολόγηση προωθεί την έρευνα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Τέλος, μέσω της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης δίνεται η δυνατότητα οι συμμετέχοντες να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκομίζουν με τους με τους διαδικτυακούς φίλους τους και το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών.

«Η πρώτη μου επίσκεψη...»
Θέμα: Παιδιά και γονείς μοιράζονται αναμνήσεις της πρώτης επίσκεψής τους σε αρχαιολογικό χώρο ή/και μουσείο, συνδυάζοντας μια, πιθανή, πρώτη επίσκεψη τους στο Αμυκλαίον.
Στόχος: Μέσω της ενθάρρυνσης των παιδιών και των μεγαλύτερων συμμετεχόντων να ανακαλέσουν και να μοιραστούν περιγραφικά τη γνωριμία τους με χώρους πολιτισμού, εντοπίζονται θετικά και αρνητικά συναισθήματα που συνδέονται με την εμπειρία αυτή. Έτσι επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος της δράσης, οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν εκ των υστέρων τι προκάλεσε τα εκάστοτε συναισθήματα και να ενισχυθούν τα θετικά σε σύνδεση με μελλοντικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
Πρόγραμμα: Μετά από μια ελεύθερη περιήγηση στο λόφο της Αγ. Κυριακής και διαδραστική παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με το Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα, παιδιά και γονείς προχώρησαν στο βασικό μέρος του προγράμματος, ενώ στο τέλος γνώρισαν τα μέλη της ανασκαφικής ομάδας και συζήτησαν μαζί τους σχετικά με τις αναμνήσεις τους.

«Ο παιδικός σταθμός στο Αμυκλαίον και το Μουσείο Σπάρτης»
Στόχος: Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, που λειτούργησαν συνδυαστικά, είχαν ως στόχο την εισαγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας - από ιδιωτικό παιδικό σταθμό της Σπάρτης - στην ιστορία του λόφου, στο μύθο του Υάκινθου και στις βασικές πρακτικές μιας ανασκαφής. Βασική παράμετρος ήταν η εξοικείωση με το χώρο και την έννοια της αρχαιολογίας ώστε να επιτευχθεί μια βιωματική εμπειρία ξενάγησης που διαμορφώνεται και δεν προκαθορίζεται, αντιθέτως προσαρμόζεται στις ανάγκες των μικρών συμμετεχόντων με τα πρότυπα της εναλλακτικής εκπαίδευσης:

1) Η πρώτη μου επίσκεψη στο Αμυκλαίο
Θέμα & Πρόγραμμα: Τα παιδιά τέλεσαν κύριο ρόλο στην επιλογή της διαδρομής της διαδραστικής ξενάγησης αφού υποδείκνυαν τα σημεία που ήθελαν να εξερευνήσουν περισσότερο.Περιηγήθηκαν στο λόφο ανάλογα με τις ερωτήσεις και τις ανάγκες τους για ανάπαυλα. Συνομίλησαν με τους αρχαιολόγουςκαι ενημερώθηκανμε τρόπο απλό και παραστατικό για τις ανασκαφικές διαδικασίες. Ακολούθησαναναπαράσταση του καθαρισμού των κεραμικών οστράκων και δημιουργικές δραστηριότητες.

2) Η γιορτή των Υακινθίων
Θέμα & Πρόγραμμα: Την δεύτερη μέρα, τα παιδιά έμαθαν για τον μύθο του Υακίνθου μέσα από την εικονογραφημένη ιστορία του βιβλίου «Οι μύθοι των λουλουδιών» και ανακάλυψαν το σημείο όπου στην αρχαιότητα λατρεύονταν ο ήρωας Υάκινθος μαζί με τον θεό Απόλλωνα στο Αμυκλαίο. Με αφορμή το μύθο, επεξηγήθηκε η γιορτή των Υακινθίων που συνέδεε, μεταξύ άλλων, τη Σπάρτη με το Αμυκλαίο. Στη συνέχεια, έγινε παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτων που εκτίθενται στο Μουσείο Σπάρτης και δημιουργικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά.

2020

Μια από τις προτεραιότητες του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών είναι και το επιστημονικό πεδίο της δημόσιας αρχαιολογίας που αποσκοπεί στην ένταξη της τοπικής κοινωνίας στο αρχαιολογικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, πραγματοποιήθηκαν κατά το 2020 μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις με θέμα την αρχαιολογία, την τέχνη και την διαδικασία της ανασκαφής, καθώς τη σχέση του αρχαιολογικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον. Οι δράσεις απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών και στόχο είχαν την γνωριμία με την ιστορία του αρχαίου ιερού και την πρώτη επαφή με το έργο των αρχαιολόγων. Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά βίωσαν τη διαδικασία της ανασκαφής στη πράξη και συμπλήρωσαν το δικό τους προσομοιωμένο ημερολόγιο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης μια δράση με αντικείμενο τα τοπικά ψηφιδωτά της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, και ειδικό σκοπό την δημιουργία έργων, εμπνευσμένων από την τεχνική των ψηφιδωτών. Με αφορμή τα ζητήματα της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος τα παιδιά συμμετείχαν σε μια ακόμα δράση στον αρχαιολογικό χώρο που είχε ως στόχο την μετάδοση εννοιών όπως ο σεβασμός απέναντι στην φύση και το περιβάλλον, η διατήρηση καθαρών από σκουπίδια δημόσιων χώρων, τη σημασία της σωστής απόρριψης των σκουπιδιών σε κάδους απορριμμάτων και τους τρόπους μείωσης παραγωγής σκουπιδιών και ανακύκλωσης.

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων
Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION